Ако желаете да върнете стока,  моля да се свържете с нас и да ни уведомите по e-mail, чрез контактната форма на сайта или чрез раздел "История на поръчките и подробности" във Вашия профил на сайта.

Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента. 

Когато клиентът иска да се откаже от договора от разстояние той трябва да информира Брайт Кепитъл ЕООД за решението си преди изтичането на 14-дневния срок, посочен по-горе. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на този срок.

Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Брайт Кепитъл ЕООД възстановява всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

Брайт Кепитъл ЕООД е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

Брайт Кепитъл ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Брайт Кепитъл ЕООД. 

Брайт Кепитъл ЕООД може да задържи плащането на сумите на клиента, докато не получи стоките или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Брайт Кепитъл ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Брайт Кепитъл ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Брайт Кепитъл ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Клиентът заплаща само преките разходи за връщането на стоките. 

Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

Адресът за връщане на стоката е адреса на управление на "Брайт Кепитъл" ЕООД, посочен в Общите условия за пазаруване и ползване на онлайн магазин „Bright Toys” или до офис на куриер - след предварителна договорка с клиента.

За да се възползвате от правото си на връщане на стоката, е необходимо да са налице следните предпоставки:

-         стоката да не е повредена;

-         стоката да не е използвана, освен за изпробване на функционалността й;

-         да върнете заедно със стоката придружаващите я стокови, счетоводни и транспортни документи, както и оригиналната опаковка.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ