Общи условия за пазаруване и ползване на онлайн магазин „Bright Toys” - "Брайт Тойс"

Настоящите общи условия за пазаруване и ползване на онлайн магазин „Bright Toys” - "Брайт Тойс" уреждат отношенията между „Брайт Кепитъл” ЕООД, ЕИК 202100318, Ид.№ по ЗДДС BG202100318, адрес на управление гр. София 1680, кв. Борово, бл. 231 – собственик и администратор на онлайн магазин „Bright Toys” - "Брайт Тойс" и на домейн www.bright-toys.com - и посетителите и клиентите на онлайн магазина.

Определения

В настоящите общи условия за краткост ще се използват следните определения:

Онлайн магазин „Bright Toys” – магазинът

www.bright-toys.com – сайтът

посетители и клиенти – клиентите

 

Информация за "Брайт Кепитъл" ЕООД съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

1. Седалище и адрес на управление; aдрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители; адрес за кореспонденция:

България, гр. София 1680, кв. Борово, бл. 231, ап. 64

e-mail: info@toys-bg.com

телефон: +359 889 29 29 49, +359 888 199 727

2. ЕИК: 202100318, Ид.№ по ЗДДС: BG202100318

3. Номер на администратор на личните данни: Удостоверение №436016, издадено от КЗЛД.

4. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

Телефон на потребителя: 0700 111 22 

Интернет страница: www.kzp.bg

 

Предмет

Настоящите Общи условия уреждат:

- условията за ползване на сайта www.bright-toys.com от посетители и клиенти;

- условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Брайт Кепитъл ЕООД и клиентите на сайта;

- правата и задълженията на Брайт Кепитъл ЕООД и клиентите по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

 

Приемане на Общите условия

Приемането на настоящите Общи условия от клиентите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Брайт Кепитъл ЕООД и съответния клиент и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

Брайт Кепитъл ЕООД има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо клиенти, които не са приели настоящите Общи условия.

Приемането на настоящите Общи условия от клиентите се извършва чрез отбелязването на полето “Приемам Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от клиент със статут на “гост” на сайта и след като клиентът е въвел изискваните от тези процедури лични данни. Чрез отбеляване на полето “Приемам Общите условия” клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достояние на всеки посетител. 

 

Характеристика на сайта

Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.bright-toys.com, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на сайта стоки, включително следното:

- да се регистрират и да създадат свой профил за използване на сайта;

- да подават поръчки за покупка като “гости” на сайта, без предварителна регистрация и създаване на клиентски профил;

- да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от сайта;

- да извършват плащания въз основа на поддържаните от сайта електронни средства за разплащане; 

- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с сайта чрез наличните на сайта инструменти;

- да получават информация за своите права права, произтичащи от Закона.

- да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Продукти и информация

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка.

За всеки продукт се стремим да дадем възможно най-изчерпателна информация (включително за възрастта, за която играчките са подходящи и сертифицирани, материал, размери, опаковка, за уменията, които развиват в децата, подробни правила на игрите и др.), придружена от снимки с добро качество и видеоклипове.

 

Условия за пазаруване

Сайтът може да бъде разглеждан от посетителите и клиентите свободно, без да е необходима регистрация.

Клиентите могат да пазаруват със или без регистрация. 

- Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са изрично отбелязани. При успешно приключване на регистрацията, клиентът ще получи потвърждение по имейл. Всеки регистриран клиент може да променя самостоятелно своите данни - имена, телефон, адрес.

- Пазаруване като гост

Клиент, който не желае да се регистрира, може да пазарува като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи поръчки.

 

Сключване на договор за покупко-продажба

Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Брайт Кепитъл ЕООД за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

Чрез подаване на поръчка, клиентът отправя предложение за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние за публикуваните на сайта стоки. Брайт Кепитъл ЕООД потвърждава извършената от клиента поръчка по електронна поща и между клиента и Брайт Кепитъл ЕООД възникват договорни отношения. След подаване на поръчка и сключване на договора за покупко-продажба, договорът се съхранява в базата данни на сайта.

При извършване на регистрацията или подаването на поръчката клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни.

Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от получаването на потвърждение от Брайт Кепитъл ЕООД за изпратена поръчка на предоставения от клиента имейл адрес. 

В случай, че желаете да промените или отмените поръчката, то това става само по телефона и преди поръчката да е предадена за транспорт.

Брайт Кепитъл ЕООД се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на клиента на поръчаните от него чрез сайта стоки.

Брайт Кепитъл ЕООД организира доставянето на стоките и гарантира правата на клиентите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Клиентите заплащат на Брайт Кепитъл ЕООД цената на поръчаните стоки, обявена на сайта, като спазват условията, определени на сайта и настоящите Общи условия. 

Клиентът и Брайт Кепитъл ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиентите при извършване на регистрация, ако клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

„Брайт Кепитъл” ЕООД си запазва правото да откаже или отложи поръчки за стоки, които не са налични към момента на даване на поръчката. Магазинът се обновява ежедневно и стоките, които не са в наличност се отбелязват и не могат да се поръчат, но въпреки това е възможна дадена стока, която я няма на склад, да се вижда като налична преди обновяването на сайта.

 

Доставка

- Срок на доставка

За България срокът на доставка е един или два работни дни. За някои населени места доставката може да отнеме повече време, в зависимост от графика за доставки на куриерската фирма.

За Румъния и Гърция срокът на доставка е 2-4 работни дни.

За другите държави, за които предлагаме доставка, обичайният срок на доставка е 3-9 работни дни.

- Териториален обхват на доставките

В България доставки се извършват на територията на цялата страна.

Извършваме доставки и до: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция.

За условия и цени за доставка извън изброените държави - моля, свържете се с нас на info@toys-bg.com или на тел +359 887 05 14 14.

- Цени и срокове на доставка

Всички цени и срокове на доставка може да намерите тук!

За условия и цени за доставка до други държави, извън посочените - свържете се с нас на info@toys-bg.com или на тел +359 887 05 14 14.

- Условия на доставка

Доставките се извършват с куриерска фирма Спиди или Еконт по цени и със срокове, посочени в настоящите Общи условия. 

Внимание! При получаване на пратката проверете внимателно дали има видими признаци на нараняване или отваряне на опаковката. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. 

Доставката може да се осъществи и с куриер или по друг начин по Ваш избор като Вие поемате пълните разноски за този вид транспорт.

Когато клиентът е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от Брайт Кепитъл ЕООД, рискът преминава върху клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Брайт Кепитъл ЕООД може да удължава посочените срокове за доставка след предварително одобрение от страна на клиента.

Брайт Кепитъл ЕООД има право да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително клиента, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

Брайт Кепитъл ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката; или когато изпълнението е  възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Брайт Кепитъл ЕООД обстоятелства.

Брайт Кепитъл ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на клиента информация относно адрес на доставка.

Брайт Кепитъл ЕООД има право да не достави част или всички продукти от поръчката поради изчерпване на складовата наличност. Брайт Кепитъл ЕООД уведомява за това клиента чрез имейл или телефонно обаждане. В такъв случай, Брайт Кепитъл ЕООД възстановява на клиента заплатената предварително сума (ако има такава) в 14-дневен срок.

 

Плащане

Плащането се извършва авансово или в момента на доставка.

Предлагаме следните варианти за плащане:

1. чрез наложен платеж при получаване на доставката - за България, Румъния, Гърция, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия;

2. по банков път - IBAN в BGN, RON, EURSEPA превод;

3. с карта, през системата на PaySera - www.paysera.com.

4. онлайн, през системата на PaySera - www.paysera.com. Повече за предимствата и възможностите на сметката в Paysera може да намерите тук: https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/nai-dobrata-smetka.

5. PayPal. За да бъде активна опцията за плащане с PayPal, трябва да изберете валута EUR.

6. ePay.bg. Плащането е възможно, ако имате микросметка в ePay.bg или регистрирана в тяхната система банкова карта. Изберете "ePay.bg" като начин на плащане. След завършване на поръчката, ще бъдете прехвърлени автоматично към страницата на ePay.bg. Там ще видите информация за Вашата поръчка. Може да платите веднага след като влезете във Вашия профил в системата на ePay.bg. Може да платите и след това. Имайте предвид, че срокът на валидност за плащане на поръчката е 3 дни!

7. EasyPay. Може да платите в брой във всички офиси на EasyPay в страната.  Като метод на плащане изберете "ePay.bg" и след завършване на поръчката, ще бъдете прехвърлени автоматично към страницата на ePay.bg. Там ще видите информация за Вашата поръчка. Натиснете tab "В брой на каса" и следвайте инструкциите от сайта. Имайте предвид, че срокът на валидност за плащане на поръчката е 3 дни!

8. На банкомат чрез B-Pay. Може да платите с банкова карта чрез банкомат. Като метод на плащане изберете "ePay.bg" и след завършване на поръчката, ще бъдете прехвърлени автоматично към страницата на ePay.bg. Там ще видите информация за Вашата поръчка. Натиснете tab "Банкомат" и следвайте инструкциите от сайта. Имайте предвид, че срокът на валидност за плащане на поръчката е 3 дни!

9. На изплащане с TBI Bank. При завършване на покупката в кошницата посочете  начин на плащане с TBI Pay. Получавате богат избор на гъвкави схеми на изплащане, възможност за повече покупки, бърз отговор на заявката за кредит.

- Финансиране на суми от 40 лв.

- Период на изплащане до 48 месеца.

- Изцяло онлайн, пълно съдействие за подписване и оформяне на договора.

- Гъвкави варианти за изплащане: 

  • Без лихва до 30 дни. Пазарувайте за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси. Плащате 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% в рамките на следващите 30 дни изцяло онлайн.
  • Без лихва на 4 вноски до 3 месеца. Пазарувайте за суми от 40 до 400 лв. – без лихва и без такси. Плащате 25% от стойността на покупката веднага, а останалите 75% на равни вноски, в следващите 3 месеца.
  • На равни вноски до 48 месеца. Купете на равни вноски стоки над 100 лв., изберете най-подходящата за Вас вноска.

Прочетете повече за TBI Pay тук: Пазарувай повече, по-лесно и още по-удобно с TBI Pay.

При използване на вариантите за предварително плащане, поръчаният продукт/продукти се изпраща СЛЕД като сумата на поръчката постъпи по сметка на Брайт Кепитъл ЕООД. В този случай, срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата по сметка на Брайт Кепитъл ЕООД.

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 3 дни от датата на генериране на поръчка в сайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

При плащане онлайн или по банков път всички такси и комисионни са за сметка на клиента. Брайт Кепитъл ЕООД  не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента във връзка с транзакцията, включително в случаите на превалутиране, при условията, прилагани от съответната банка. 

1 EUR = 1.95583 BGN

 

Защита на личните данни

С нашата "Политика за защита на личните данни" може да се запознаете тук.

Брайт Кепитъл ЕООД събира лични данни на своите клиенти единствено с цел доставка на поръчката и по-добро обслужване на клиентите. 

Единствените данни, които  Брайт Кепитъл ЕООД иска от своите клиенти са имена, адрес за доставка, телефон за връзка и имейл. Ако сте юридическо лице искаме и данни за фактура. Информация като ЕГН, номер на лична карта, банкови сметки (с изключение на случаите, при които Ви възстановяваме пари – рекламации и връщане на стока или при плащане по банков път на поръчки) не се изискват от нашите клиенти. При плащане с банкова карта, информацията за същата постъпва директно в Paysera. Ние нямаме достъп до тази информация. В случай, че някои иска от Вас такава информация от името на магазина, то считайте това за опит за измама. В интерес на всички ни е да уведомите първо нас, а след това, ако се наложи, и компетентните органи.

Брайт Кепитъл ЕООД гарантира на своите клиенти, че информацията, която ни предоставяте ще бъде използвана само за Вашето по-качествено обслужване и няма да бъде предоставяна на трети лица, както и че ще бъде третирана и съхранявана съгласно изискванията на Закона. Единственото изключение е предоставяне на необходимата информация за доставка на куриерски фирми.

В процеса на поръчка - при съгласяване с Условията за ползване и Политиката за защита на личните данни - клиентът дава съгласие за предоставяне на гореизброените лични данни.

Брайт Кепитъл ЕООД - собственик и администратор на  сайта - е администратор на лични данни с удостоверение №436016, издадено от КЗЛД.

 

Рекламации

Рекламации се приемат при дефектна стока, повредена при транспорта или погрешно изпратена стока (продуктът не съответства на поръчания).

Във всички случаи, преди да предприемете каквито и да е действия по рекламации, свържете се с нас. Това може да направите по телефона, или чрез формата за контакт на сайта.

Имайте предвид следните неща, преди да заявите рекламация: Много е вероятно цветовете на продукта да се различават до известна степен от цветовете на снимките в магазина. Това се дължи на калибровката на монитора Ви, както и на особености на осветлението при заснемане на продуктите. Дървените играчки се изработват от естествени материали, които имат свои специфични особености в структурата. Дървото не се излива в завод, като пластмасите например, и е много възможно повърхността на закупената от Вас играчка да не е със симетрична и с еднаква текстура. Това обаче не прави играчката дефектна. Тук не става дума за трески, отчупени парчета и др. Когато получите доставката и забележете, че опаковката е отваряна или нарушена, говорете първо с куриера и подпишете товарителницата му със забележка. Ако не го направите, няма възможност да предявите претенции за щети по време на транспорта.

При несъответствие на стоката с договора за продажба клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Брайт Кепитъл ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите. 

Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този спира да тече през времето, необходимо за замяната на стоката или за постигане на споразумение между Брайт Кепитъл ЕООД и клиента за решаване на спора.

Брайт Кепитъл ЕООД трябва да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от клиента. След изтичането на този срок или когато клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Брайт Кепитъл ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента.

Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Връщане на стоката

Ако желаете да върнете стока,  моля да се свържете с нас и да ни уведомите по e-mail, чрез контактната форма на сайта или чрез раздел "История на поръчките и подробности" във Вашия профил на сайта.

Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента. 

Когато клиентът иска да се откаже от договора от разстояние той трябва да информира Брайт Кепитъл ЕООД за решението си преди изтичането на 14-дневния срок, посочен по-горе. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на този срок.

Когато клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Брайт Кепитъл ЕООД възстановява всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

Брайт Кепитъл ЕООД е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

Брайт Кепитъл ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Брайт Кепитъл ЕООД. 

Брайт Кепитъл ЕООД може да задържи плащането на сумите на клиента, докато не получи стоките или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Брайт Кепитъл ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Брайт Кепитъл ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Брайт Кепитъл ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Клиентът заплаща само преките разходи за връщането на стоките. 

Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

Адресът за връщане на стоката е адреса на управление на "Брайт Кепитъл" ЕООД, посочен в Общите условия за пазаруване и ползване на онлайн магазин „Bright Toys” или до офис на куриер - след предварителна договорка с клиента.

За да се възползвате от правото си на връщане на стоката, е необходимо да са налице следните предпоставки:

-         стоката да не е повредена;

-         стоката да не е използвана, освен за изпробване на функционалността й;

-         да върнете заедно със стоката придружаващите я стокови, счетоводни и транспортни документи, както и оригиналната опаковка.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за АРС (ADR) във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с Брайт Кепитъл ЕООД.

ADR е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в ЕС и потребител, пребиваващ в ЕС, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Ако искате да подадете жалба, за България националните органи за АРС, към които може да се обърнете, са посочени по-долу. Също така, тези органи за АРС ще могат да отговорят на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

- Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: пл. Славейков 4А, София, 1000, България

Уебсайт: http://www.kzp.bg

- Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби 

Адрес: ул. "Тинтява"№13Б,ет.6, Район Изгрев, София, 1113, България

Уебсайт: http://www.nais.bg

Можете да подадете жалба и онлайн чрез уебсайта за Онлайн решаване на спорове (ОРС). Този уебсайт е достъпен на всички езици на ЕС и използването му е безплатно.

 

Защита на авторските права.

Всички текстове и снимки в сайта попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Материалите или част от тях, както и снимките не могат да бъдат копирани, сваляни или използвани по какъвто и да е начин без нашето изрично разрешение, освен с цел ползване на сайта. В случай, че искате да ползвате текстовете или снимките, моля свържете се предварително с нас.

 

Други

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

„Брайт Кепитъл” ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промените се публикуват в сайта на магазина и влизат в сила от датата на публикуването им.

 

Последна редакция – април 2022