Ограничени гаранционни условия на Levenhuk

Ограничени гаранционни условия на Levenhuk

Всички телескопи, микроскопи, бинокли и други оптични продукти от Levenhuk, с изключение на принадлежностите, имат доживотна гаранция за дефекти на материалите и изработката. Доживотната гаранция представлява гаранция, валидна за целия живот на продукта на пазара. За всички принадлежности на Levenhuk се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от две години от датата на покупка на дребно.

Levenhuk ще ремонтира или замени всеки продукт или част от продукт, за които след проверка от страна на Levenhuk се установи наличие на дефект на материалите или изработката. Като условие за задължението на Levenhuk да ремонтира или замени такъв продукт е той да бъде върнат на Levenhuk заедно с документ за покупка, който е задоволителен за Levenhuk.

Тази гаранция не покрива консумативи, като крушки (нажежаема жичка, светодиодни, халогенни, енергоспестяващи и други видове крушки), батерии (акумулаторни и такива за еднократна употреба), електрически консумативи и т.н.

Преди връщане трябва да бъде получен номер за разрешение за връщане (RA). Обадете се на Levenhuk на +359 888 00 33 92 или се свържете с нас по имейл info@toys-bg.com, за да получите номер за RA, който да поставите отвън на опаковката на доставката. Всички връщания трябва да бъдат придружени от писмена декларация, посочваща името, адреса и телефонния номер на собственика, включително описание на каквито и да било дефекти, за които се предявява претенция. Сменените части или продукти стават собственост на Levenhuk.

Клиентът носи отговорност за всички разходи за транспорт и застраховка до и от Levenhuk или нейните оторизирани дистрибутори и трябва да плати тези разходи предварително.

Levenhuk ще положи разумни усилия да ремонтира или замени какъвто и да било продукт, покрит от тази гаранция, в рамките на тридесет дни от получаването му. Ако ремонтът или замяната изискват повече от тридесет дни, Levenhuk ще уведоми клиента за това. Levenhuk си запазва правото да замени какъвто и да било продукт, чието предлагане в продуктовата линия е прекратено, с нов продукт със сравнима стойност и функция.

Тази гаранция не се отнася за каквито и да било дефекти или повреди, причинени вследствие на изменение, модификация, небрежност, неправилно използване, използване на неподходящи източници на електрозахранване, повреда при транспортиране, злоупотреба или каквато и да било причина, различна от нормалната употреба, или вследствие на неизправност или влошаване на характеристиките поради нормално износване. Тази гаранция не покрива продукт, който е изгубен, откраднат, изпуснат, счупен или какъвто и да било друг вид повреди или модификации на оригиналния продукт, причинени от клиента.

Levenhuk отказва всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, за продаваемост или годност за определена употреба, освен ако това не е изрично посочено тук. Единственото задължение на Levenhuk при тази ограничена гаранция е да ремонтира или да замени покрития продукт в съответствие с изложените тук условия. Levenhuk отказва отговорност за каквато и да било загуба на печалба, загуба на информация или за каквито и да било общи, специални, преки, косвени или последващи щети, които могат да възникнат вследствие на нарушаването на която и да било гаранция, или за произтичащи от употребата или невъзможността да се използва който и да било продукт на Levenhuk. Всички гаранции, които са подразбиращи се и не могат да бъдат отхвърлени, ще бъдат с ограничена продължителност за принадлежностите до две години от датата на закупуване на дребно.

Някои щати/провинции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горните ограничения и изключения може да не важат за Вас. Тази гаранция Ви дава конкретни законови права и е възможно да имате други права, които се различават в различните щати или провинции.

Levenhuk си запазва правото да променя или да преустанови предлагането на какъвто и да било продукт без предварително уведомление.

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РЕМОНТ НА LEVENHUK

Препоръчително е да изберете начин на доставка, който предоставя номер за проследяване и изисква подпис за потвърждение на доставката, за да се гарантира безопасността на опаковката.

Уверете се, че доставката е предплатена и опаковката е застрахована за пълната стойност за възстановяване.

Не забравяйте да предоставите следната информация заедно с опаковката: Вашите имена, имейл адрес, адрес и подробно описание на проблема, покрит от гаранцията, и мястото на проблемните зони. Маркирайте тези зони с временна боя или тиксо, ако това е необходимо.

Уверете се, че някой ще присъства на адреса, който сте предоставили, към момента на доставката.

Изпратете продукта чист и в оригиналната му опаковка.