Филтриране по

Наличност

Наличност

Цена

Цена

  • 9,00 лв. - 20,00 лв.

NTC учебна система Pino

 

Стимулирайте високия потенциал на вашите деца!

Знаете ли, че до 7-годишна възраст се формират 70 % от връзките между невроните (синапси) в мозъка. От техния брой зависи интелектуалното развитие. Подходящото стимулиране може да помогне на децата да достигнат своя биологичен потенциал.

 

Учебната система NTC (NurturingTalentedChildren – насърчаване на талантливи деца) възниква в резултат на дългогодишния труд на специалисти от 7 страни в областта на неврофизиологията, педагогиката, психологията и педиатрията.

Създателят на NTC програмата, д-р Ранко Райович, лекар специалист по вътрешни болести, се занимава дълги години с изследвания в областта на невроендокринологията и неврофизиолгоията. Той е президент на Международния комитет на Менса за надарени деца и член на Съвета на директорите на Mensa International. Основател на национални организации на Менса в няколко европейски страни.

 

Какво представлява NTC учебната система?

Учебната програма NTC учебна система е създадена възоснова на експертни изследвания в областта на педагогиката, медицината, психологията и специалното образование с цел да се усъвършенстват интелектуалните способности и функционалните умения на децата. Въпреки че програмата е пригодена за всички деца, нейната полезност се разгръща при заниманията с талантливи деца и допринася за развитието на вродените способности.

Пълната NTC програма е изградена от няколко етапа и включва прости физически и умствени упражнения, които насърчават развитието на естествения биологичен потенциал на децата. В рамките на втората си фаза програмата използва специални учебно-технически средства, съдържащи символи на абстрактни понятия, като например играта Не се сърди човече, игри за памет или пъзели. Всяка от тези игри е многофункционална: дидактическа играчка, подпомага развитието на фините двигателни умения и координация на движенията, като същевременно – като част от NTC системата – улеснява използването на програмата, разширява знанията на детето чрез запознаването му с по-голям брой символи и улеснява преминаването към по-високо ниво на програмата.

За разлика от класическото репродуктивно учене, което се основава на повторението на факти, функционалното (полезно) познание представлява способността да се разберат и да се използват по-рано придобитите знания при решаване на конкретен проблем. Целта на NTC програмата е да насърчи ангажираността на децата по лесен, опростен и забавен начин  -т.е.чрез игра, разчитайки на добре балансирана стимулация в период от живота им, в който те развиват модели на мислене.

Pino NTC играчките са направени така, че децата да могат безпроблемно да научат голям брой символи (знамена) и след това да разпознават изображения, характерни за съответната страна, като съответно развиват асоциативно мислене. След това, на следващото ниво, децата навлизат в света на различни класификации, подредби и асоциации – а това е една изключителна основа за по-нататъшното ефективно учене и мислене.

 

Към всяка играчка има подробни инструкции как конкретно да се приложи NTC системата за учене.

 

Повече за Учебната система NTC може да научите на:

http://www.mensa.rs/sr/sigovi/ntc/sistem-ucenja/first-part/

http://www.youtube.com/watch?v=-E7GWiEjju4

http://ntclearning.com/

NTC учебна система Pino

Активни филтри